Εγκαταστάσεις


  Το Εργαστήρι “της αθανασίας” στεγάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας, πιστοποιημένες κατά
                                           ISO_22000:2005_HACCP.

         Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν επίσης έκθεση προϊόντων και χώρο υποδοχής.